Bandexamens

Judoka’s van de Judovereniging THAG komen ieder jaar twee keer in de gelegenheid deel te nemen aan bandexamens. Deze bandexamens worden door de vereniging georganiseerd. Het zijn bijzondere momenten, waarbij onder toeziend oog van familie en kennissen judoka’s een hogere band gehaald kan worden. Het examen omvat een demonstratie van judotechnieken.

In judo worden vele technieken gebruikt. Deze technieken zijn onderverdeeld in de kleuren van de band. Een beginnende judoka start met de kleur wit. Na veel training kunnen de volgende kleuren band worden gehaald: geel, oranje, groen, blauw, bruin om uiteindelijk de zwarte band te halen. De kleur van de band geeft de technische beheersingsgraad van judo weer. Bij het afnemen van de bandexamens observeert de examinator het aantal – en de uitvoering judotechnieken en beoordeelt de examinator vervolgens het resultaat in de juiste kleur band. Ook kan de examinator een slip op een band toekennen. Deze judoslip wordt enkel gehanteerd onder de twaalf jaar en werkt in fases toe naar een hele kleur band.

Het bandexamen is voor de judoka een belangrijk meetmoment, waar hij/zij in de laatste weken naar toe leeft. Voor alle omstanders, vooral ouders en kennissen, is het examen een genot om naar te kijken. Het geeft namelijk een mooie demonstratie van de vaardigheden van de judoka. Iets, waar niet alleen de judoka zich op verheugd, maar ook het gezin naar toe leeft.


Examenprotocol

Dit examenprotocol is opgesteld voor Judovereniging Tubbergen, Harbrinkhoek, Albergen en Geesteren, (Judovereniging THAG) en bestaat uit 21 punten.

1. De kandidaten worden door de judoleraar schriftelijk uitgenodigd voor deelname aan het examen. (De uitnodiging voor deelname aan het examen geldt ook voor het proefexamen.)

2. Op het examenbriefje schrijft de examinator de naam van de kandidaat en het aantal staande- en kanteltechnieken die de kandidaat moet demonstreren en de kleur van de judoband, of judoslip.

3. De kandidaat kan tot en met 1e kyu examen doen bij de Judovereniging THAG voor een hogere graduaties wordt de kandidaat begeleid door de judoleraar en doorverwezen naar de Judo Bond Nederland. (Voor district Oost-Nederland examenplaats: Markelo.)

4. De examens tot en met 1e kyu worden afgenomen in de dojo op de verschillende locaties van de Judovereniging THAG.

5. De kandidaten tot en met 12 jaar kunnen een slip behalen volgens het vijf bandenslippen systeem.

6. De examinatoren zijn minimaal jeugdjudoleider of lopen stage bij de desbetreffende judoclub, zij zijn actief lid van de JBN.

7. Het examen voor 5e kyu en hoger geschiedt op individuele basis.

8. De examinatoren worden uitgenodigd door de trainer van de desbetreffende locatie van Judovereniging THGA.

9. De examinatoren kunnen het examen staand op de tatami afnemen.

10. Na afloop van alle individuele examens krijgen de kandidaten mondelinge feedback over het afgelegde examen, de examenuitslag wordt aan het einde van de gehele reeks examens medegedeeld.

11. Een examinator geeft aan het einde van het examen een cijfer op schaal 1 tot 10.

12. Als een kandidaat een vijf of lager heeft behaald is hij/zij niet geslaagd. (De leraar heeft de ambitie om doormiddel van zijn selectie 100% geslaagde kandidaten te behalen.)

13. Behaald de kandidaat een zes of hoger is de kandidaat geslaagd.

14. Een kandidaat die minder goed presteert dan verwacht, kan hiervoor een kleinere promotie krijgen dan waar hij/zij voor is opgeroepen.

15. Als de kandidaat om geldige redenen niet op de examendag aanwezig kan zijn, heeft de hoofdtrainer het recht om zijn examen op een andere dag af te nemen.

16. De datum van het inhaalexamen wordt in overleg met de kandidaten vastgesteld.

17. Bij afwezigheid zonder kennisgeving vooraf, neemt de kandidaat aan het volgende examenmogelijkheid deel. (De examendata worden jaarlijks vastgesteld en worden gepresenteerd in de jaarplanning of via de nieuwsbrief verstrekt.)

18. De individuele examens duren ten hoogste 30 minuten, afhankelijk van de bevindingen van de examinator(en).

19. De wachttijden die de JBN stelt voor het behalen van een nieuwe graad worden in acht genomen bij Judovereniging THAG.

20. De kandidaten krijgen aan het einde van het examen de behaalde graduatie uitgereikt. Ook krijgen zij een diploma die door de examinator wordt ondertekend en via de ledenadministrateur wordt verkregen.

21. De examinator zorgt dat de ledenadministrateur van Judovereniging THAG de behaalde graduaties bijwerkt in het databestand van de Judo Bond Nederland. Ook vraagt de ledenadministrateur de diploma’s voor de behaalde graduatie bij de JBN op en verstrekt de judotrainer de diploma’s aan de geslaagde kandidaten.