Historie

Van het ontstaan van Judovereniging Tubbergen hebben wij als bestuur nog maar één bewijs. Het dateert van 14 april 1977 en behelst een bankafschrift ten bedrage van f 8,--. De functionaris die de bankrekening opende was Mevr. De Vries-Breukers en zij zou dus de eerste penningmeester kunnen zijn. Ankie Vissia was een van de volgende actievelingen die de financiën beheerde. Samen met Dhr. Schnitzler en Dhr. Groenhuizen begon de judovereniging een vaste vorm te krijgen. 

Sinds 1982 staat de judovereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder no. 40075224. In 1983 stapte het toenmalig bestuur naar de notaris. De statuten werden opgemaakt en vastgesteld. De judovereniging bezat nu rechtspersoonlijkheid. De eerste jaren werden er ook wedstrijden georganiseerd en werd er deelgenomen aan wedstrijden te Hengevelde, Enschede, Losser en Geesteren, waar zich ook een judovereniging had gevestigd. 

Vanaf 1987 werd er hard gewerkt om het judo op een hoger plan te krijgen, vooral bestuurslid Eddie Schaink stak veel tijd in de vereniging. Dit niveau werd getracht bereikt te worden door regelmatiger en intensiever te trainen. Via samenwerkingsverband met Frits Hartman uit Almelo kreeg de vereniging een nieuwe trainer, vanaf die tijd gaven alle leraren les onder auspiciën van hem. Na de oprichting van Judo Promotion Twente in juli 1989 kon de vereniging steeds actiever worden. 

Er werd in het begin getraind in 1/3 gedeelte van de sporthal, waar getraind werd op een eigen mat. In het begin van de 80er jaren werd er door de douane een judomat aangeschaft en de judovereniging werd al snel medegebruiker. Deze judomat, bestaande uit 80 matten, werd in februari 1993 eigendom van de vereniging. Vanaf september werd er een kleinere ruimte in de sporthal betrokken, zodat er geen geluidshinder meer was van de andere sporten, er geen matten meer hoefden gelegd te worden, een lagere huurprijs was en meer trainingsuren beschikbaar waren. 

Maar de vereniging breidde zich uit in de vorm van Jiu-Jitsu en zelfverdediging voor dames door Herman Schuurman. Het zaaltje werd te klein en de vereniging verhuisde in 1991 naar de gymzaal van ‘t St Canisiuscollege, waar nu nog steeds elke donderdag de trainingen worden verzorgd door Max Ritzen. Opvolger van respectievelijk Robert Tichelaar, Tamara Nieuwenhuis, Gerrit Middelkamp, Natasja Bijen en Joep Ritzen.

Door speciale acties konden er in 1994 en 1996 nieuwe matten worden aangeschaft. Vooral de gemeente Tubbergen heeft de judovereniging hierin zeer gesteund. Door de vermindering van belangstelling moest helaas worden gestopt met Jiu-Jitsu en zelfverdediging.

Doordat er veel leden waren uit de dorpen rondom Tubbergen is het bestuur zich gaan bezighouden met de oprichting van trainingen in de dorpen. In 1995 werd er gestart met een groep judoka’s in Harbrinkhoek onder leiding van Gerrit Middelkamp. Deze hebben heel lang op de oude mat van Tubbergen gejudood. Mede opnieuw door steun van de gemeente werd er na enkele jaren een nieuwe mat gekocht. Na een paar jaar ging Harbrinkhoek over tot twee groepen.

In 1996 breidde de vereniging zich nog verder uit met een nieuwe groep in Ootmarsum. Hier werd de mat gekocht door een voorschot van de gemeente Ootmarsum, die vijf jaar lang verrekend werd met de subsidie. Peter van Marion heeft hier de start bepaald. Onder leiding van Erwin Platenkamp, die Peter opvolgde, in het bezit van de 1e dan, jeugdjudoleider en 3e bij het NK -17 jaar, is deze locatie uitgegroeid tot een gezonde en grote vereniging. Tegenwoordig is Ootmarsum een zelfstandige vereniging.

Al jaren werkte het bestuur naar een samenwerkingsverband met de judovereniging in Geesteren, na een begin van aftasten werd er in 2000 besloten tot een fusie. Dit werd mede mogelijk gemaakt door veel baanbrekend werk van Walter Wienk. De besturen van Geesteren en Tubbergen voegden zich samen tot een nieuw bestuur. Een geweldige mijlpaal in de geschiedenis van beide verenigingen. Vanaf het begin van de samenwerking heeft Joep Ritzen hier lesgegeven.

In maart 2007 is er in Albergen gestart met judo. Een jarenlang verzoek van de gemeenschap, maar waar de vereniging niet op in kon gaan, doordat er geen bevoegde leraar was. In de persoon van Milou Middelkamp kon men wel voorzien in de behoefte, later opgevolgd door Max Ritzen en tegenwoordig wordt er lesgegeven door Roy Wesselink. De matten konden met behulp van subsidie van de gemeente Tubbergen aangeschaft worden. Ook konden er extra matten worden aangeschaft voor de andere locaties door de wipwap-actie in Geesteren.

In 2010 startte de vereniging met het project Judo in de Zorg in samenwerking met Ewald Hams van Praktijk de Gaarden en psycholoog Frits Stribos. Vanaf maart 2011 nam het project serieuze vormen aan en mede door de financiering van de gemeente en de Rabobank kon het project gestart worden in het Kulturhus te Manderveen. In 2014 is judo in kleine groepen overgeheveld naar Almelo, vanwege de centrale ligging. 

In 2010 werd de vereniging benaderd door de gemeente Almelo en werd er bekeken of er een judovereniging gestart kon worden in Almelo. In mei 2011 kwamen de eerste judoka’s uit Almelo op de nieuwe locatie en tegenwoordig wordt er op 5 locaties lesgegeven.  

In mei 2010 waren de ontwikkelingen binnen JPT dusdanig dat het bestuur besloten heeft uit JPT te stappen, tegelijk met de verenigingen van Rijssen en Ootmarsum. Gezamenlijk met Judoschool Haagsma is er in het seizoen 2010 - 2011 de Judocompetitie van het Oosten gestart en wordt er voor alle judoka’s centrale wedstrijdtrainingen in Almelo gegeven.

Ook op het vlak van prestaties en opleiding heeft de vereniging niet stil gezeten.

In 1990 behaalde Herbert Albers als eerste lid van onze vereniging de zwarte band. In 2001 het tweede lid Joep Ritzen. In 2005 behaalde Tom Rouwers zijn zwarte band, gevolgd door Milou Middelkamp en Max Ritzen, die beiden hun zwarte band in 2006 hebben behaald. O.l.v. leraar Joep Ritzen volgden er meer judoka’s, die hun 1e dan behaalden: Maarten Rikhof en Remco Timmers. Melanie Emmelkamp behaalde in 2010 haar 1e dan, gevolgd door Roy Wesselink in 2011.

Als eerste lid van onze vereniging heeft Joep Ritzen de 2e dan behaald. Ook Tom Rouwers en Max Ritzen behaalden inmiddels hun 2e dan. Een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging was toch wel dat Joep Ritzen de 3e dan behaalde. Vervolgens zijn er zwarte banden behaald door Mario Schutte, Mart Hagedoorn, Henrik Denker, Marnick Boeve en Sjoerd Dronkers.

Op de Nederlandse kampioenschappen hebben de volgende judoka’s een prijs behaald:

1. Joep Ritzen 3e NK -17 jaar 2002

2. Melanie Emmelkamp 3e NK -17 jaar 2010

3. Sjoerd Dronkers 2e Bondskampioenschap -15 jaar 2011

4. In het seizoen 2009 - 2010 namen de broers Max en Joep Ritzen deel aan het NK kata en behaalden een derde plaats. Door de JBN werden ze uitgenodigd om deel te nemen aan het WK kata te Boedapest, waar ze als achtste eindigden.

5. Team JV THAG / SJO  -15 jaar 1e NK 2014

6. Wouter Tijink 3e Bondskampioenschap -15 jaar 2015

7. Carmen Dijkstra 1e NK -15 jaar 2016, 3e NK -18 jaar 2018 kijk voor verdere resultaten op https://www.judoinside.com/judoka/102340/Carmen_Dijkstra/judo-results

8. Ruben Shih Ming Bronsvoord en Jarno Shih Man Bronsvoord 2e NK -15 jaar 2018

Tijdens de gemeentelijke sportverkiezingen zijn er verschillende nominaties geweest, o.a. Joep Ritzen, Justin Oldenbroek, Max Ritzen en Melanie Emmelkamp. In 2000 werd Joep verkozen tot sporttalent van het jaar, in 2008 behaalde Justin deze titel. In 2009 werd Joep gekozen tot sportman van het jaar.

Het bestuur heeft veel tijd gestoken in het opleiden van de diverse leden tot scheidsrechter of judoleider. Ook een goede ontwikkeling is dat Joep Ritzen in 2006 de cursus judoleraar A heeft gevolgd. In 2008 behaalde Gerrit Middelkamp dit diploma, in 2009 volgde ook Max Ritzen de cursus judoleraar A. Milou Middelkamp behaalde eveneens het diploma judoleider. Maarten Rikhof heeft onder begeleiding van Joep inmiddels de cursus judoleider met succes afgerond, evenals Roy Wesselink, Mario Schutte en Godfried Harbers.

Joep Ritzen heeft de cursus judoleraar B met succes afgerond en Gerrit Middelkamp de cursus Judo in de Zorg.

Diverse judoka's zijn opgeleid naar zwarte band en hebben hun leraren diploma behalld. 

Het bestuur kan dus stellen dat er een gezonde vereniging met 4 locaties staat, waar het plezier in judo voorop staat.